Statuten

Regel 19 : STATUTEN

Regel 19 – Hoofdstuk 1 – Samenstelling

Art 1

Het verbond ZVV is samengesteld uit een hoofdbestuur, een onderzoekscommissie en x aantal ploegen

Art 2

Het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en een penningmeester.

Art 3

De onderzoekscommissie bestaat uit een voorzitter en3 leden, waarvan minstens 2 scheidsrechters.

Art 4

De onderzoekscommissie in beroep bestaat uit een voorzitter en 3 ploegafgevaardigden die niet bij het geschil betrokken zijn.

Art 5

De scheidsrechterscommissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden (scheidsrechters).

Art 6

De leden van het hoofdbestuur en de onderzoekscommissie zetelen telkens voor 1 jaar.

Hun mandaat wordt automatisch verlengd, tenzij ze zelf uit het bestuur stappen of tenzij ze om één of andere reden uit het bestuur moeten worden gezet.

Regel 19 – Hoofdstuk 2 – Aansluiting

Art 7

Een club is slechts speelgerechtigd wanneer het volledig ingevulde inschrijvingsformulier opgestuurd is geweest naar ZVV Groot-Grimbergen vóór eind juli en mits voorlegging bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld (50 euro) en van de waarborg (100 euro).

Art 8

Iedere speler dient aangesloten te zijn via ZVV Groot-Grimbergen bij de SPORTA FEDERATIE. In geval van overtreding verliest de ploeg in kwestie met forfait cijfers en krijgen ze een boete van 25 euro.

ZVV Groot-Grimbergen kan niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden wanneer een niet aangesloten speler/afgevaardigde zich ernstig kwetst.

Regel 19 – Hoofdstuk 3 – Waarborg

Art 9

De waarborg moet slechts éénmalig bij de eerste inschrijving betaald worden en bedraagt 100 euro. Een ploeg die het verbond verlaat, kan deze terugvorderen, indien ze geen schulden/achterstallen meer heeft. Bij weigering betaling achterstallen wordt de waarborg verbeurd verklaard.

Art 10

Een ploeg die zich tijdens het lopend seizoen terugtrekt of uitgesloten wordt door ZVV Groot-Grimbergen, zal haar inschrijvingsgeld of waarborg niet meer kunnen terugvorderen.

Regel 19 – Hoofdstuk 4 – Wedstrijden

Art 11

De spelregels van K.B.Z.V.B. zijn van toepassing in ZVV, doch zijn aangepast naar de normen van ZVV (zie spelregels).

Art 12

Voor aanvang van het seizoen ontvangt iedere ploeg een wedstrijdkalender per mail.

De wedstrijden worden ook geplaatst op de website van het verbond, zijnde: ‘www.zvvgrimbergen.be’.

Art 13

Alle kalenderwijzigingen moeten langs ZVV gebeuren en dit in overleg met beide betrokken ploegen.

Art 14

Indien een ploeg te laat of niet komt opdagen, verliest deze met forfaitcijfers.

Art 15

Een wedstrijd kan afgelast worden in geval dat de zaal niet vrij is door werken, pannes, waterlast, …

Art 16

Op de bank mogen enkel de spelers, afgevaardigden of oefenmeesters plaatsnemen die op het scheidsrechterblad vermeld zijn. Zij dienen aangesloten/verzekerd te zijn bij Sporta.

Art 17

Het is verboden aan een wedstrijd deel te nemen met schoeisel voorzien van zwarte of gekleurde zolen.

Art 18

Het is verboden gevaarlijke voorwerpen te dragen zoals armbanden, uurwerken, ringen, halskettingen, gips, of oorringen.

Regel 19 – Hoofdstuk 5 – Ploegen

Art 19

Iedere thuisploeg moet in het bezit zijn van minimum 2 wedstrijdballen.

Art 20

Iedere ploeg moet in het bezit zijn van een reserve uitrusting ( het is de scheidsrechter die beslist welke ploeg van uitrusting moet veranderen (zie spelregels).

Art 21

De hoofduitrusting moet voorzien zijn van een rugnummer.

Enkel de reserve uitrusting moet niet voorzijn zijn van een rugnummer.

Art 22

Het verbond ZVV is alleen bevoegd om te oordelen over verlies met forfait cijfers om een reden die valt onder de artikels van het reglement van ZVV.

Regel 19 – Hoofdstuk 6 – Afgevaardigden:

Art 23

Noch de thuisploeg, noch de bezoekersploeg, is verplicht een afgevaardigde te hebben, maar het is wel aangeraden. Wanneer er wel een afgevaardigde op het wedstrijdblad wordt ingevuld, moet die aangesloten zijn bij Sporta.

Art 24

Het wedstrijdblad moet 10 min vóór aanvang wedstrijd bij de scheidsrechter zijn, volledig en leesbaar ingevuld, samen met de identiteitskaarten en de ondertekende en afgestempelde verzekeringslijst (ondertekend door secretaris of ondervoorzitter ZVV).

Art 25

De afgevaardigde van de thuisploeg mag voor geen enkele andere functie op het scheidsrechterblad vermeld worden.

Art 26

Op het scheidsrechterblad mag men maar 8 spelers invullen, 5 effectieve en 3 reserve spelers.

Art 27

Voor de aantekening van de doelpunten zorgt de thuisploeg.

Art 28

De thuisploeg zorgt ervoor dat het wedstrijdblad onmiddellijk na de wedstrijd terecht komt bij de uitbaters van de sporthal, die het nodige doen op hun beurt voor het doorgeven van de uitslag (scan v/h wedstrijdblad en doormailen bestuur ZVV).

Art 29

Voor het begin van ieder seizoen dient elke ploeg een volledige spelerslijst over te maken aan het bestuur van ZVV en dit voor eind augustus.

Art 30

De spelerslijst mag aangevuld worden tot eind maart.

Art 31

Een speler is speelgerechtigd vanaf de verzekeringslijst is aangepast en de verzekering betaald is (17 euro). Aansluiting kan enkel gebeuren door secrataris of ondervoorzitter ZVV.

Art 32

Een speler die zijn identiteitskaart niet kan voorleggen, mag zijn rijbewijs voorleggen.

Indien hij geen van beiden kan voorleggen, mag hij NIET spelen.

Art 33

Bij elke wedstrijd moet de kapitein van elke ploeg een armband dragen, verschillend van kleur met de uitrusting, waarmee hij speelt.

Art 34

Een speler mag maar in één ploeg van ZVV aantreden of aangesloten zijn.

Regel 19 – Hoofdstuk 7 – Scheidsrechter

Art 35

De scheidsrechter moet betaald zijn vóór aanvang van de wedstrijd.

Art 36

Bij een eventuele uitsluiting of onregelmatigheden vóór, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter binnen de 48 uur een verslag op te stellen en over te maken aan ZVV.

Art 37

Ingeval dat de scheidsrechter afwezig is, krijgt de bezoekende ploeg het voorrecht om een scheidsrechter aan te duiden. Indien ze niet willen/kunnen, dan is de thuisploeg verplicht een scheidsrechter aan te duiden (zie ook spelregels).

Regel 19 – Hoofdstuk 8 – Verzekering

Art 38

Iedere ploeg is verplicht zich te verzekeren bij de SPORTA FEDERATIE via het verbond ZVV.

Art 39

Voor het aangeven van een blessure is de betrokken ploeg zelf verantwoordelijk.

Regel 19 – Hoofdstuk 9 – Spelers

Art 40

Elke ploeg mag een onbeperkt aantal spelers aansluiten. Ze zijn pas aangesloten op het moment dat het bedrag van de verzekering (17 euro) betaald is en dat ze vermeld staan op de verzekeringslijst.

Regel 19 – Hoofdstuk 10 – Algemeen forfait

Art 41

Indien een ploeg tijdens de competitie algemeen forfait geeft in de heenronde, worden al de gespeelde wedstrijden nietig verklaard.

Indien een ploeg tijdens de competitie algemeen forfait geeft in de terugronde, worden de gespeelde wedstrijden behouden en de resterende wedstrijden hebben een forfaitscore van 5-0.

Regel 19 – Hoofdstuk 11 – Samenstelling hoofdbestuur ZVV

Voorzitter

Bogemans Paul

Gsm: 0475/288309

Ondervoorzitter/Penningmeester

Vandeput Dirk, Merelplein 26/0.02, 1830 Machelen

Gsm: 0498/869627

Email: dirk.vandeput1@gmail.com

Secretaris

Dekoster Johan

Gsm: 0475/43.39.86

Email: dekofloor.johan@telenet.be

Onderzoekscommissie

Vandeput Dirk + 3 scheidsrechters

Beroepscommissie

Bogemans Paul + 3 ploegafgevaardigden

DOOR HET AANSLUITEN BIJ ZVV ONDERWERPEN DE PLOEGEN ZICH AUTOMATISCH AAN DIT REGLEMENT, DE STRAFBEPALINGEN, DE STATUTEN EN DE DAARAAN GEKOPPELE BOETES.

 

DIT REGLEMENT VERNIETIGT EN VERVANGT ALLE VOORGAANDE.